Kontakt

Toto webové sídlo www.novapolhora.sk spravuje Nová Pohora a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nová Polhora

Adresa:
Obecný úrad Nová Polhora
Nová Polhora 95
044 44 Kráľovce

IČO: 00 324 540

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Toryský
Počet obyvateľov: 414
Rozloha: 207 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1954

Všeobecné informácie: info@novapolhora.sk
Podateľňa: podatelna@novapolhora.sk
Starosta: Anton Šimčák,  e-mail: starosta@novapolhora.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@novapolhora.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 695 83 48
Fax.: 055 / 695 83 48
E-mail: sekretariat@novapolhora.sk

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:
Korešpondenčná adresa:
Zodpovedná osoba
obec Nová Polhora
Obecný úrad č.95
044 44 Nová Polhora
 

Kompetencie:
Obec Nová Polhora je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Nová Polhora: Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:30


Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód