Spádové inštitúcie

Matričný úrad Kráľovce

Adresa:

044 44 Kráľovce 196

Kontakty:


Daňový úrad Košice

Adresa:

Rozvojová 2 , 041 90 Košice

Kontakty:

odkaz

Web:

financnasprava.sk


Colný úrad Košice

Adresa:

Národná trieda 27, 040 01 Košice

Kontakty:

odkaz

Web:

financnasprava.sk


Obvodné oddelenie policajného zboru Bidovce

Adresa:

Bidovce 115, 044 45

Tel.:     

055 696 55 39

09619 339 01

Fax:  

055 696 58 21


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice - okolie

Adresa:

Trieda SNP 35, 040 11 Košice

Kontakty:

odkaz


Okresný súd Košice - okolie

Adresa:

Štúrova 29, 041 10 Košice

Kontakty:


Okresný úrad Košice - okolie

Adresa:     

Hroncova 13, Košice

Kontakty:

odkaz


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Adresa: 

Staničné námestie 9, 042 11 Košice

Kontakty:

odkaz

Web:

odkaz


Správa katastra Košice

Adresa:    

Južná trieda 82, 040 17 Košice

Kontakty:

odkaz

Web:

skgeodesy.sk   katasterportal.sk


Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice

Adresa:

Komenského 52, 040 01 Košice

Kontakty:

odkaz


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Adresa:

Ipeľská 1, 040 11 Košice

Kontakty:

odkaz

Web:

ruvzke.sk