Úradná tabuľa

Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 23.07.2021
(239.68 kb)
Prerušenie územného konania
vyvesené: 06.07.2021
(173.53 kb)
(95.79 kb)
(49 kb)
(471.17 kb)
(342.3 kb)
(644.45 kb)
(65.86 kb)
(42.85 kb)
(69.13 kb)
(45.5 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 22.06.2020
(439.7 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 22.06.2020
(432.95 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 22.06.2020
(486.53 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 22.06.2020
(452.8 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 22.06.2020
(488.82 kb)
Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 17.06.2020
(225.07 kb)
Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 11.02.2020
(385.17 kb)
(79.91 kb)
Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 22.01.2020
(278.21 kb)
(377.78 kb)
Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 19.11.2019
(255.31 kb)
Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 07.11.2019
(229.35 kb)
Kolaudačné rozhodnutie
vyvesené: 07.11.2019
(265.91 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 13.09.2019
(300.69 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 26.07.2019
(578.54 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 23.07.2019
(718.9 kb)
Stavebné povolenie
vyvesené: 09.07.2019
(579.13 kb)
(132.07 kb)
(1303.49 kb)
(41.2 kb)
(41.82 kb)
(42.93 kb)
(893.85 kb)
(203.38 kb)
(282.94 kb)
(102.27 kb)
(688.92 kb)
(754.68 kb)
(51.15 kb)
(49.75 kb)
(138.89 kb)
(40.75 kb)
(914.52 kb)
(72.5 kb)
(77.16 kb)
(69.22 kb)
(92.27 kb)
(94.55 kb)
(39.67 kb)
(75.91 kb)
(94.66 kb)
(1903.94 kb)
(491.58 kb)
(917.35 kb)