Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Nová Polhora
Nová Polhora 95
044 44 Kráľovce
 
Tel.:
055 695 83 48
Fax:
055 695 83 48                                                    
E-mail: 
sekretariat@novapolhora.sk

Kontakty

Mobil: E-mail:
Starosta obce: Anton Šimčák 0911 567 837 starosta@novapolhora.sk
Zamestnanec obecného úradu: Ing. Lenka Pangrácová    0911 567 838    sekretariat@novapolhora.sk
Všeobecné informácie: info@novapolhora.sk
Podateľňa: podatelna@novapolhora.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@novapolhora.sk
Zodpovedná osoba v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Spoločný obecný úrad Beniakovce

Adresa

Spoločný obecný úrad Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice
    
Tel.: 055 798 08 26                                                     
Fax: 055 798 08 20
E-mail:  oubeniakovce@slovanet.sk
Web: www.soubeniakovce.sk