Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika

Strediskovou školou pre obec Nová Polhora je základná škola s materskou školou Budimír.

Základná  škola  s materskou  školou  v Budimíre  je  plnoorganizovaná základná  škola  s právnou subjektivitou.

Súčasťou školy je školské stredisko záujmovej činnosti, školská knižnica, školský klub detí a školská jedáleň.

Adresa:  

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír

Budimír 11, 044 43 Budimír  

Web: zsbudimir.edupage.org
Facebook:  Základná škola Budimír

 

Kontakty telefón e-mail
Riaditeľ školy 055 7295 650                      riaditel.zsbudimir@gmail.com
Zástupca školy 055 7295 648
Ekonóm školy 055 7295 649
Školská jedáleň               055 6958 192
Materská škola   055 6958 192
Fax 055 7295 650

 

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 16:00