Zápisnice zo zasadnutí OZ

2021

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 16.06.2021
(118.72 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 08.06.2021
(122.72 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 31.05.2021
(153.16 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.03.2021
(122.82 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 20.03.2021
(194.94 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 13.02.2021
(130.19 kb)

2020

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 25.11.2020
(580.14 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 21.10.2020
(131.19 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 23.09.2020
(131.13 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 16.09.2020
(124.54 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 12.08.2020
(138.94 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.06.2020
(132.01 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.05.2020
(148.7 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.02.2020
(138.58 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.01.2020
(142.02 kb)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012