Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
2.8.2021
Féria
8.00 ku chorým
17.00 ex. vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ rodiny
Sabadošovej
Utorok
3.8.2021
Féria
Streda
4.8.2021
sv. Ján Mária
Vianney kňaz
8.00 ku chorým
17.00 ex. vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 + Juraj
Helena Šimčák
Štvrtok
5.8.2021
Féria
8.00 ku chorým
17.00 ex. vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 za farnosť
Piatok
6.8.2021
Premenenie Pána
prvý piatok
17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ Jozef
Papač ml.
15.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
16.00 + Štefan
Brigita Ján Feňak
18.00 rozdanie
sv. prijímania
Sobota
7.8.2021
Fatimská sobota
18.00 na väčšiu česť
a slávu ON
s platnosťou na nedeľu
8.00 na úmysly
Panny Márie
fatimská
Nedeľa
8.8.2021
19. nedeľa cez rok
10.30 BPZ Anton
Elena Bobovič
50 rokov manželstva
Elena 70 rokov jubileum
8.30 BPZ Ján Mária
59 rokov manželstva

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  • prečítať úmysly na naugust
  • 2.8. Porciunkula

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily

Podomová návšteva Panny Márie - kalendár, filiálka Nová Polhora:

(109.71 kb)
(109.46 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality